Östermalms Trafikskola

Handledarkurs

Instructor sets the cone, driving school concept

HANDLEDARUTBILDNING

Eleven och handledaren behöver inte gå kursen vid samma kurstillfälle. Kursen är giltig i fem år från kursdatumet. Efter genomförd utbildning tar det ca 2-7 arbetsdagar att få ett handledartillstånd, denna ansöker du om på: www.transportstyrelsen.se

FÖR ATT BLI GODKÄND HANDLEDARE:

För att godkännas som handledare ska du:
1. Ha fyllt 24 år
2. Ha ett giltigt körkort minst 5 år utfärdat av en EES-stat
3. Ha gått en handledarkurs

BRA ATT VETA:

1. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.
Även eleven måste gå handledarkursen. 2. Övningskörningen får påbörjas vid 16 års ålder. Är man godkänd handledare är detta giltigt i 5 år. Trafikverkets kursplan för ”Introduktionsutbildning för privat övningskörning” utgör grund för handledarkursen.

DESSA ÄR INDELADE I TRE MOMENT:

1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
2. Planering och strukturering av övningskörningen
3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer

Kurstid: 3,20 h inkl bensträckare/raster

FAQ - Frågor & Svar

Ja, eleven måste också genomföra en handledarkurs. 

Kursen är 3 timmar och 20 min inkl raster.

Nej, ni måste få ett handledarbevis skickat från Transportstyrelsen först, detta tar vanligtvis ca 2-7 arbetsdagar.

Ja, du som ska börja övningsköra eller handleda behöver gå kursen ändå. Det går bra att genomföra kursen ensam. Kom ihåg att ni behöver ansöka om ett handledarskap efter genomförd kurs. Ett handledartillstånd gäller för 1 handledare och 1 elev.